رایــــس

چیکن پنیات سیراچا

۱۹۵

برنج سفید، سینه مرغ تفت داده شده در سس پنیات و سیراچا

پویوشی جاکوای

۱۷۵

پویوشی جاکوای

گرین کاری

۱۵۰

200 گرم ران مرغ، سس گرین کاری، بامیه، پیاز، شیرنارگیل، سرو با برنج سفید