گـــوشـــت

فــیله مینــیون

۳۶۰

۲۸۰ گرم فیله گوساله ، سرو با سس گرین پپر و سیب زمینی خلال شده

فــیله مینــیون با قارچ شی تاکه

۳۹۵

۲۸۰ – ۳۰۰ گرم فیله گوساله، قارچ شی تاکه به همراه سیب زمینی خلال شده

زعفران پلو با برنج وحشی و میت بال

150

برنج زعفرانی همراه با wild rice (برنج وحشی کانادایی)، ۲۰۰ گرم میت بال و سس مارینارا