پـــیتـزا

اســپیناچ چیکن پارمــژان

۱۸۰

سس پنیر پارمژان رجیانو، اسفناج، سینه مرغ گریل تکه ای، قارچ، سیر، پنیر موزارلا

بریســکت

۱۸۰

بریسکت، سان دراید تومیتو، پاپریکای رست شده و پنیر موزرالا

فیـــله تــو

۱۸۵

سس گوجه، فیله گوساله، پیاز، قارچ، فلفل دلمه، پنیر موزارلا

تــرافل چــیز

۲۹۰

پنیر ترافل ایتالیایی، روغن ترافل، پنیر موزارلا

قارچ شی تاکه

۲۱۰

پنیر موزارلا، قارچ شی تاکه،و روغن ترافل

پـپـرونــی

۱۶۵

سس گوجه، پپرونی، پنیر

مارگاریــتا

۱۱۰

سس گوجه، گوجه گیلاسی، ریحان ایتالیایی، پنیر موزارلا

چیکن پســتو

۱۵۵

سس پستو، سینه مرغ گریل تکه ای، بادمجان، پنیر، روکولا، گوجه خشک شده و پنیر موزارلا

کاپریچــیوســا

۱۸۵

سس گوجه، بیکن، قارچ، پنیرموزارلا

بافــالو چیکن

۱۵۰

سس بافالو، سینه مرغ گریل تکه ای، سس رنچ، پنیر موزارلا

چیکن باربیــکیو

۱۵۰

سس باربیکیو، سینه مرغ گریل تکه ای، پیاز کاراملایزد شده، پنیر موزارلا

ســبزیجات

۱۱۵

سس گوجه، کدو سبز، بادمجان، فلفل دلمه قرمز و سبز، قارچ و گوجه گیلاسی گریل شده، پنیر موزارلا