ریـــزوتـــو

ریــزوتــو اســفناج و قارچ شی تاکه

185

ریزوتو Arborio، پستو اسفناج، قارچ شی تاکه، پنیر پارمژان رجیانو (زمان پخت ۳۰ الی ۴۰ دقیقه از زمان سفارش)

ریــزوتــو ســان دراید تومیتو

185

ریزوتو Arborio، پستو گوجه (سان دراید تومیتو بنللی)، ۱۸۰ گرم سینه مرغ گریل به همراه پنیر پارمژان رجیانو