سوشی

هــات رول

320

آووکادو، سالمون فرش، تونا، کرب‌(سس تریاکی)

وگـــن رول

175

آووکادو، کینوا، کلم قرمز، هویچ ( کنجد – کینوا)

کــریـزی رول

۳۱۰

میگو سوخاری، آووکادو (سالمون تارتار – توبیکو مشکی)

کریــسپی شـریمپ

۲۹۰

میگو بخار پز، آووکادو (پودر کریسپی – میگو بخار بز)

تـی ان تـی رول

۳۷۵

میگو بخار پز، آووکادو (میگو فریتی آغشته شده در سس تند تی ان تی)

سـالمون آووکادو

۳۰۰

کرب، سالمون دودی (سالمون فرش – آووکادو – کنجد – اسپایس مایو)

مــجیک ســالمون رول

۳۲۰

میگو کاتسو، خیار، آووکادو (کنجد – کرب – سالمون دودی)

کالیفرنیا اسپشیال رول

۳۰۰

کرب، خیار، آووکادو، میگو بخار پز ( مایونز ژاپنی – کرب – توبیکو نارنجی)